Madde 1 TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme dizayn 34 ile müşterleri arasında yapılmış bir sözleşmedir. Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan kabul ve taahhüt eder

Madde 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşme Müşterinin web sitesini kiralama yoluyla aldığı hizmet doğrultusunda dizayn34 'ün tasarımını, yazılımını ve yönetim panelini yaptığı şahıs ya da şirketler için hazır şablon web siteleri ve bu sitelerin hosting hizmetini sağlamasını opsiyonel olarak içerik yerleştirme adı altında müşteriye müşterinin talepleri doğrutusunda belirli şartlarda web sitesinin oluşturulmasında Müşteriye teknik destek sağlaması ve yine opsiyonel olarak alan adının müşteri adona tahsisi hizmetlerinin kullanabilmesi için dizayn34 sağlayacağı olanakları ve karşılığında ödecek ücreti düzenler. Bu hizmetlerin içeriği kullanım şartları ve sınırlandırılmaları madde 2.2 madde 2.3 madde 2.4 madde 2.5 açıkca belirtilmiştir.

2.2 Web Sitesi şablonlarının kullanımı ve hosting : Bu hizmet tasarımını yazılımı ve yönetim panelini dizayn34 yapmış olduğu web sitesi şablonlarını sadece dizayn34 sunucularında satın alınan hizmet süresince kullanımı kapsamaktadır. Müşteri bu hizmeti soğrultusunda web sitesinin kodlarını talep edemez ve kiralanan web sitesi dizayn34 sunucularından başka 1 sunucuya taşınması talep edemez. Hosting ve trafik müşterinin satın adlığı miktar doğrultusunda düzenlenir ve müşterinin satın aldığı limitleri aşması durumunda aştığı limitin boyutunu veya daha fazlasını satın alana kadar verilen hizmet durdurulur.

2.3 İçerik Yerleştirme verilen yönetim paneli ile wen sitesini düzenli bir şekilde yerleştirilmesini kapsar. Maksimum 20 adet farklı içeriğin girilmesiyle sınırlıdır. Bu opsiyon sadece Türkçe dilinde gerçerlidir.

2.4 Alan adı Tescili domain alınabilir olması mümkün ise tüm yasal başvuruları müşteri adına rezerve edilir. Alan adı alından sonra dns bilgileri düzenli bir şekilde girilmesi gerekir. Daha sonra kurulum başlar.

2.5 Dahil olmayan hizmetler dizayn34 'ün sunduğu web siteleri hazır web siteleridir. Yani müşteriler özel isteklerine göre kodlama yapılmaz. Yapılması mümkün olmayan ücret talep edilmeksizin yapılmaz

Madde 3 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İPTALİ VE UZATILMASI

3.1 İşbu sözleşme kabul edilmesiyle tarafların belitilen hak ve yükümlülükleri başlar

3.2 Sözleşmenin süresi satın alınan hizmetin süresine göre minimum 1 yıl ve maksimum 3 yıl olmak üzere değişebilir.

3.3 Müşteri sözleşme sona erdiğinde söyleşmesini uzatmamış ise web sitesinin içerikleri ve alan adının kullanımı için herhangi bir hak talep edemez.

3.4 Web sitesi sözleşmesini uzatmayan ve alan adı dizayn34 müşteriye satılan hizmetlerde müşteri alan adını talep ederse dizayn34 hizmet süresi boyunca müşteriye transfer kodu vermek zorundadır. Transfer kodunu müşteri kendi talep etmelidir ve alan adının süresinin takibi dizayn34 sorumluluğunda değildir. Transfer kodu ile müşterinin alan adının başka firmadan satın alarak kendi üzerine tescilleyebilir. Sözleşme süresince tescillenmesiyse dizayn34 kusur kabul etmez.

3.5 Dizayn34 sözleşmesi bitimi yaklaşan müşterinin verdiği bilgiler doğrutusunda haberdar eder. Müşteriye bu uluşılamaması durumunda dizayn34 kusur affedilemez.

Madde 4 ÜCRET ve GERİ İADE

4.1 İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler ve süresi karşılığı ödenecek olan ücret ve kdv bedeli formda belitilmiştir.

4.2 Satın alınan hizmetin faturası müşterinin üye olduğu sistemde yayınlanır. 4.3 Satın Alınan hizmet 7 gün içerisinde geri iade edilebilir. İade edilirken alan adı içerik yerleştirme hizmet bedeli ödenen faturadan düşülür.

Madde 5 TEKNİK DESTEK

5.1 Dizayn34 verdiği hizmet doğrutusunda müşteriye teknik destek verir.

5.2 Sistem içinde bulunmayan modüller talep edilmez.

5.3 Teknik destek sadece müşterinin müşteri giriş panelinde bulunan destek bölümünde dizayn34 personelleriyle iletişime geçilir. Müşteriye geri dönüş 3 iş günü içerisinde yapılır.

Madde 6 WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİ

6.1 Dizayn34'e ait sunucuların bakımı esnasında müşteriye ait web sitelerinin yayına kısa süreli durdurabilir.

Madde 7 TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

7.1 Müşteri alan adı tescili ve hostin hizmetlerinin kallandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi harç ve benzeri yükümlülüklerinden kendisine ait olduğunu ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

7.2 Müşteri kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı web sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Dizayn34 herhangi bir kusur kabul etmez.

Madde 8 FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI

8.1 Müşteri söz konusu olan sitenin içeriğinde kanunlara aykırı siyasi konularda dizayn34 uygun bulmayan içeriklerin wen sitesinde kullanması durumunda sözleşmesi fesih edilir.

8.2 Müşteri süresi dolmadan sözleşmeyi fesih edebilir . Fakat hiç bir ücret talep edemez.


Web Tasarım